Loading...

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 17/07/2019 - 15:07

Sáng 16/7/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập và đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng, Cục Xuất bản, In và Phát hành; các đồng chí đại diện các đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương;… lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản trình bày Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản đã trình bày tóm tắt tình hình và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Nhà xuất bản trên nhiều lĩnh vực như công tác xuất bản, in và phát hành sách; công tác nghiên cứu khoa học, thông tin và triển khai các đề án; công tác tổ chức - cán bộ; công tác tài chính - kế toán; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, v.v..

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Nhà xuất bản đã thực hiện biên tập được 293 bản thảo; xuất bản 374 đầu sách với số lượng in 1.046.560 bản, 348.824.700 trang in quy đổi. Lãnh đạo Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đề tài năm 2019, đặc biệt là đề tài sách Trung ương đặt hàng; sách xã, phường, thị trấn; sách dịch cho phía bạn Lào; sách trọng tâm phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao tính hợp lý, cơ cấu các mảng đề tài làm cơ sở cho công tác quản lý và điều hành.

Công tác tổ chức in và in bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức trình bày sách, đáp ứng được yêu cầu tiến độ in nhất là các sách trọng tâm với số lượng lớn; việc in mới, in nối, tái bản giữa các chi nhánh với việc phát hành sách tại Hà Nội đã có sự phối hợp nhịp nhàng; hình thức, mẫu mã sách đã từng bước được cải thiện rõ rệt; sách sử dụng nguồn ngân sách Đảng hầu hết đã được tổ chức in tại các cơ sở in của Đảng.

Hoạt động khoa học và triển khai đề tài, đề án thu được hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, Nhà xuất bản đã xây dựng và hoàn thiện nội dung Đề án Định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030 để trình Ban Bí thư. Đồng thời, đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Hội nghị Trung ương Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phục vụ công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị, sách về các nhà lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản đã trình bày dự thảo Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Đảng ủy Nhà xuất bản đã tập trung quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị đã có nhiều đổi mới, nhất là trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến cán bộ, đảng viên;… Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy Nhà xuất bản đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc tổ chức thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và các Nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng đảng viên, từng chi bộ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về việc thực hiện Điều lệ Đảng (khóa XII).

Cấp ủy các cấp quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Các chi bộ giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng và bảo đảm đúng quy định. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đối tượng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được kiện toàn, bổ sung kịp thời. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát… Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò, trách nhiệm và có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của cơ quan, Đảng bộ.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị còn ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp có giá trị thực tiễn của các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các ý kiến của đại diện một số đơn vị trong Nhà xuất bản. Các ý kiến này đều cơ bản nhất trí với 2 bản Báo cáo và có một số đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, lãnh đạo Nhà xuất bản.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất phát biểu tại Hội nghị

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2019, Nhà xuất bản cần tập trung chỉ đạo và thực hiện có kế hoạch công tác biên tập, xuất bản, bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm cả nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và hiệu quả hoạt động; tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng xuất bản sách Trung ương đặt hàng, sách dịch cho phía bạn Lào, sách xã, phường, thị trấn năm 2019; hoàn thiện việc sửa đổi các nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà xuất bản; điều chỉnh phân cấp tài chính, tài sản,... của các đơn vị sản xuất - kinh doanh; tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư, xây dựng, cải tạo các hạng mục của Nhà xuất bản; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ công tác tổ chức in và in; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Nhà xuất bản…

BT: Nguyễn Chắt

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả