Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng: 24/07/2020 - 17:07

Sáng 24/7/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập và đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Quân, Chánh Văn phòng Công đoàn viên chức Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công, Ban Tuyên giáo, Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra và Tổ trưởng các Tổ công đoàn Nhà xuất bản.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản đã phối hợp với các ban biên tập, vụ chức năng tuyên truyền, vận động đoàn viên gương mẫu thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về viên chức, người lao động là đoàn viên công đoàn; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động; quan tâm công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động gắn liền với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và các ngày kỷ niệm lớn, đặc biệt là phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề “Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020”; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và công tác tài chính bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế và chế độ theo quy định của pháp luật...

Tại Hội nghị, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động vào sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, những kết quả mà Công đoàn Nhà xuất bản đạt được trong thời gian qua là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo và Đảng ủy Nhà xuất bản, sự phối kết hợp của các ban đơn vị trong cơ quan; sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, người lao động. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới nội dung và phương pháp công tác công đoàn, gắn hoạt động công đoàn với thực tiễn hoạt động của Nhà xuất bản; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần động viên cán bộ, viên chức, người lao động hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ biên tập - xuất bản, phát hành sách của cơ quan, đơn vị; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2020 của Nhà xuất bản phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đặc biệt là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2020).

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Nhà xuất bản, đồng chí Phạm Văn Quân, Chánh Văn phòng Công đoàn viên chức Việt Nam khẳng định, Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phát huy vai trò là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong việc điều hành và quản lý, trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy tối đa quyền và trách nhiệm của công đoàn viên cũng như tạo điều kiện cho công đoàn viên được tự do lao động và sáng tạo. Đồng chí đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2020, Công đoàn Nhà xuất bản cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, khó khăn, góp phần xây dựng Nhà xuất bản phát triển trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Văn Quân, Chánh Văn phòng Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Phạm Hương

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả