Loading...

Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày đăng: 26/09/2019 - 08:09

Sáng 25/9/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Dự Hội thảo có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, quản lý; lãnh đạo các ban, đơn vị của Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, để giữ vững và không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, khẳng định tính chính đáng, chính danh cầm quyền, trong những năm qua, Đảng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của mình, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được qua hơn 30 năm đổi mới. Cụ thể, đó chính là sự đổi mới hệ thống phương pháp, hình thức, biện pháp, con đường mà Đảng sử dụng để lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm hiện thực hóa cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong thực tiễn.

Tuy nhiên, trước bối cảnh, nhân tố, điều kiện mới hiện nay và những năm tới, nhất là trong điều kiện mở rộng thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh đã tác động và đặt ra nhiều yêu cầu mới, cấp thiết đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các bình diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại…. để Đảng ta không ngừng vươn lên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ra sức nâng cao trình độ, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, đủ sức đảm đương trọng trách lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội thảo

Hơn 70 tham luận của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý được in trong Kỷ yếu hội thảo và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã luận giải rõ hơn khái niệm về đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo, đảng tham chính, chấp chính; về phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng trong điều kiện một đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội; phân tích những khác biệt, chồng lấn, cũng như chỉ rõ sự giao thoa, mối quan hệ chặt chẽ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích, nhận diện bối cảnh, nhân tố, điều kiện mới tác động tới việc đổi mới phương thức cầm quyền - lãnh đạo của Đảng, trong đó những thời cơ, thuận lợi luôn đan xen với các nguy cơ thách thức. Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận cũng dự báo những vấn đề mới đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, sự vận động của các xu thế phát triển mới, nhìn từ hai mặt thuận - nghịch, tiên lượng những yêu cầu đặt ra đối với đổi mới phương thức lãnh đạo - cầm quyền của Đảng. Đồng thời, các ý kiến cũng đề xuất những giải pháp đổi mới hiệu quả phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. 

Đồng chí Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo khoa học, PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, các kiến nghị và giải pháp thể hiện sự tâm huyết, trăn trở của các đại biểu đối với một chủ đề lớn, quan trọng, đã phân tích đa chiều, trên nhiều giác độ, song đều hướng tâm vào đổi mới phương thức lãnh đạo - cầm quyền của Đảng là cần thiết và quan trọng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng cho rằng, những thách thức đặt ra trước vai trò cầm quyền của Đảng nói chung, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng nói riêng trong điều kiện hiện nay là rất nhiều, nhưng chúng ta cũng tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ vượt qua, bằng bản lĩnh, tầm nhìn, trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo suốt 89 năm qua, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc bước vào một giai đoạn phát triển mới với tiền đồ xán lạn.

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả