Loading...

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư tại một số tỉnh khu vực phía Nam

Ngày đăng: 14/06/2019 - 11:06

Từ ngày 3/6 đến ngày 7/6/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đoàn khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre và Trà Vinh về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới. Đoàn khảo sát do đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm trưởng Đoàn.

Đoàn khảo sát làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/6/2019, Đoàn khảo sát tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới đã có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành và các nhà xuất bản của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn khảo sát làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe đồng chí Dương Thế Trung, Phó Ban Tuyên giáo thành ủy báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”. Đồng thời, Đoàn ghi nhận nhiều ý kiến góp ý bổ ích trong công tác nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị từ các cơ sở để tổng hợp. Từ đó, sẽ tổng hợp các nội dung thiết thực, làm cơ sở tham mưu đề xuất lên Ban Bí thư ban hành, sửa đổi các hướng dẫn, quy định phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đoàn khảo sát làm việc tại tỉnh Bến Tre

Trong 2 ngày, 4/6 và 5/6/2019, Đoàn khảo sát làm việc tại tỉnh Bến Tre. Đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Châu Thành, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học và Tỉnh ủy Bến Tre về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre, đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các sở, ngành có liên quan làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bến Tre, sách lý luận chính trị được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trong các cấp ủy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tỉnh có các hoạt động khuyến khích đảng viên, người dân tham gia nghiên cứu sách lý luận, chính trị như tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ của tỉnh, huyện, hội thi lý luận Olympic ở các trường THPT, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Bên cạnh những mặt đạt được, tỉnh Bến Tre vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa quan tâm đến việc tự đọc, tự nghiên cứu sách lý luận; việc tiếp cận sách lý luận chính trị tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn; một số cấp ủy chưa thật quan tâm, chưa nhận thức đầy đủ về việc giáo dục ý thức tự nghiên cứu, học tập lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên; tình trạng thừa nhưng thiếu sách lý luận, chính trị đang diễn ra, sách nghiên cứu tổng kết thực tiễn còn ít, chất lượng chưa cao; chưa có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phát hành, khai thác và sử dụng sách lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đoàn khảo sát làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre

Đoàn khảo sát làm việc tại tỉnh Trà Vinh

Trong 2 ngày, từ ngày 6/6 đến ngày 7/6/2019, Đoàn khảo sát làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Đoàn đã Đoàn đã có buổi làm việc tại xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện ủy Cầu Ngang và Tỉnh ủy Trà Vinh. Tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, cùng các sở, ngành có liên quan làm việc với Đoàn.

Đoàn khảo sát làm việc với Tỉnh ủy Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh tập trung chỉ đạo các ban, ngành trong tỉnh cùng thực hiện và đẩy mạnh sách lý luận, chính trị để tuyên truyền trong toàn tỉnh, theo sát tình hình diễn biến chính trị thực tế tại các địa phương. Tỉnh ủy đã tổng kết có 82 chỉ tiêu suy thoái cán bộ, công chức, viên chức. Sách lý luận, chính trị đã đồng hành cùng công tác tư tưởng, lý luận; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc góp phần truyền bá những giá trị kiến thức, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó, cung cấp cho bạn đọc hệ thống những tri thức về khoa học chính trị, đạo đức, pháp luật… giúp cho việc củng cố và xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan của con người thời kỳ mới. Đây là kết quả đáng trân trọng nhưng việc đầu tư ngân sách cho tủ sách thư viện các địa phương cần phải tăng cường về số lượng và chất lượng, sách phục vụ nhu cầu bạn đọc tỉnh Trà Vinh.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị tại Trà Vinh còn có không ít hạn chế: sách lý luận, chính trị có giá trị lớn còn quá ít. Các đầu sách quý về lý luận chính trị, sách chống tiêu cực và phản bác các luận điệu sai trái vẫn còn thiếu và chưa kịp thời, đặc biệt là sách dành cho đồng bào Khmer ở tỉnh Trà Vinh.

Thông qua các khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, Đoàn đã tiếp cận trực tiếp với các ý kiến phát biểu của các nhà xuất bản, lãnh đạo các ban, ngành địa phương. Đồng thời, nắm bắt được tình hình thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư. Qua đó, đoàn cũng ghi nhận và đánh những mô hình hay, cách triển khai hiệu quả các địa phương cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Kết quả khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí tại một số tỉnh khu vực phía Nam sẽ làm cơ sở để Đoàn khảo sát thực hiện tốt hơn công tác tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị và ban hành các văn bản mới phù hợp; nghiên cứu nhiều hơn công tác xuất bản, phát hành đáp ứng nhu cầu dễ đọc, dễ hiểu từ cán bộ, đảng viên cho đến Nhân dân.

Tấn Đức

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả