Loading...

Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng tin học trong công tác kiểm tra, giám sát

Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng tin học trong công tác kiểm tra, giám sát
Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
Số trang: 156 trang
Giá tiền: 46.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong công tác kiểm tra, giám sát, kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng tin học có vai trò rất quan trọng. Kỹ năng này cũng được coi là công cụ không thể thiếu đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung. Để cung cấp những kiến thức cần thiết nhằm rèn luyện kỹ năng này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng tin học trong công tác kiểm tra, giám sát do Học viện Chính trị khu vực II biên soạn, dùng trong chương trình đào tạo tại Học viện.

  Nội dung cuốn sách được biên soạn thành 3 bài:

  - Tổng quan về văn bản trong công tác kiểm tra, giám sát;

  - Kỹ năng soạn thảo văn bản trong công tác kiểm tra, giám sát;

  - Kỹ năng ứng dụng tin học trong công tác kiểm tra, giám sát.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ