Loading...

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày đăng: 20/11/2019 - 07:11

Ngày 18/11/2019, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đến tặng hoa và chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện An ninh Nhân dân.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đây là những đơn vị đã có nhiều hoạt động liên kết, hợp tác chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong những năm qua trong công tác nghiên cứu lý luận, chính trị; công tác xuất bản, phát hành; công tác đào tạo nguồn nhân lực xuất bản có chất lượng tốt trong thời đại mới.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện An ninh Nhân dân.

Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là cơ hội để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tri ân các đơn vị đào tạo, các thầy, cô giáo với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người nói chung, những đóng góp thiết thực trong quá trình liên kết, hợp tác với Nhà xuất bản nói riêng, từ đó tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ, gắn bó giữa Nhà xuất bản với các học viện trong thời gian tới.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả