Loading...

Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 14/05/2020 - 11:05

Ngày 13/5/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các văn nghệ sĩ, nhà báo trên cả nước có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản hùng ca bất diệt, là biểu tượng sáng ngời, đẹp đẽ về ý chí và khát vọng đấu tranh của dân tộc Việt Nam để làm cho nước nhà được độc lập, Nhân dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. “Hồ Chí Minh - tên Người là cả một niềm thơ”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân, góp sức tạo nên động lực tinh thần vô giá, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp nối con đường cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn; là niềm tin, ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tiếp nối mạch nguồn cảm xúc đó, như một truyền thống tốt đẹp, từ năm 2007 đến nay, hai năm một lần, chúng ta lại cùng nhau gặp mặt, tôn vinh, biểu dương các nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và nước ngoài, bằng niềm kính yêu và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác, bằng cảm xúc chân thành từ trái tim và tâm hồn nghệ sĩ đã có những tác phẩm sáng tác và các hoạt động quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã bước sang năm thứ 13 và ngày càng tạo sức hấp dẫn lôi cuốn đặc biệt. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài phong phú, hấp dẫn, có sức truyền cảm hứng sáng tạo cho người sáng tác bởi Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người bạn lớn của nhân dân thế giới đã đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua phát hiện và giới thiệu của các cơ quan tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ đã xuất hiện, lan tỏa nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những việc làm “bình dị mà cao quý”, “việc nhỏ mà nghĩa lớn”, thể hiện cụ thể sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng của Người, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. “Chúng ta trân trọng sự hưởng ứng và sự tham gia nhiệt tình của các văn nghệ sĩ, các nhà báo và nhiều người Việt Nam đang sinh sống và học tập, làm việc ở nước ngoài và cả bạn bè quốc tế với tình cảm yêu quý, cảm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã gửi nhiều tác phẩm, giải thưởng. Qua đó, quảng bá cho thế giới sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng bá đất nước, văn hóa, dân tộc Việt Nam - nơi đã sinh ra người con ưu tú làm rạng rỡ Nhân dân ta, dân tộc ta, non sông, đất nước ta”.

Từ kết quả của 06 đợt trao giải thưởng, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng, bền bỉ, đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của các văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân ta ở trong nước và nước ngoài. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả to lớn, ý nghĩa nhiều mặt của giải thưởng thể hiện tình cảm sâu nặng của các thành phần, giai tầng xã hội đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020-2025.

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức tặng thưởng 42 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải Đặc biệt cho đại diện các tác giả, tác phẩm đạt giải

Ban Tổ chức tặng thưởng 02 giải Đặc biệt gồm: 02 tác phẩm thơ “Hồ Chí Minh - tên Người là cả một niềm thơ”, “Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ” của nhà thơ Cuba Felix Pita Rodriguez thuộc chuyên ngành Văn học; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có thành tích xuất sắc quảng bá sách về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thuộc chuyên ngành Xuất bản. 11 giải A; 42 giải B; 74 giải C và 99 giải Khuyến khích được trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đã có thành tích xuất sắc trong sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao giải A cho các tác giả, tác phẩm đạt giải

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ trao giải B cho các tác giả, tác phẩm đạt giải

Cũng tại buổi Lễ, khán giả đã thưởng thức một số tác phẩm âm nhạc, múa, sân khấu... được trao giải lần này để cùng trân trọng, tôn vinh những tài năng sáng tạo; đồng thời chia sẻ những trăn trở, tìm tòi của các tác giả về phương pháp, phong cách nghệ thuật nhằm nâng cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn, tính thuyết phục, tính quần chúng trong những sáng tác về chủ đề học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bình luận