Loading...

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước”

Ngày đăng: 17/05/2020 - 10:05

Chiều ngày 15/5/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” cho lãnh đạo hai đơn vị. 

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo hai đơn vị. 

Toàn cảnh buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Sách chính trị, lý luận và pháp luật có vai trò, vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao trước sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác xuất bản sách, tài liệu đã cho ra đời nhiều ấn phẩm quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch... Để tôn vinh, ghi nhận sự quan tâm, phối hợp đó, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” đối với đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. 

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” đối với đồng chí Phạm Chí ThànhQ. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nêu rõ, những năm qua, Nhà xuất bản đã tổ chức biên tập, xuất bản và cho ra mắt bạn đọc nhiều ấn phẩm quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các chuyên gia trong ngành Công an về vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, được bạn đọc đánh giá cao.

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, thời gian qua, Nhà xuất bản đã biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; chủ động phối hợp với các học viện, viện nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị, các chuyên gia của Bộ Công an xây dựng đề tài, xuất bản và phát hành nhiều cuốn sách có giá trị. Đánh dấu cho sự phối hợp chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả giữa Nhà xuất bản với Bộ Công an và các đơn vị của Bộ Công an… có Hội thảo khoa học, biên tập và xuất bản một số ấn phẩm quan trọng của Bộ Công an, tiêu biểu như cuốn sách: Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015). Cuốn sách vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết lời tựa.

Đồng chí Phạm Chí Thành nhấn mạnh, nhiều ấn phẩm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an được biên soạn công phu và được triển khai biên tập - xuất bản tại Nhà xuất bản theo một quy trình khoa học, nghiêm túc, chặt chẽ, trong đó có nhiều ấn phẩm có giá trị của đồng chí Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là niềm vinh dự đối với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thể hiện sự tin tưởng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nói riêng đối với Nhà xuất bản.

Năm 2020, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” cho các tập thể, đơn vị và cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xuất bản, in, phát hành của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của Nhà xuất bản. 

Với những đóng góp quan trọng của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đối với công tác xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tự hào được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” cho đồng chí Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Việc trao Kỷ niệm chương là sự đánh giá cao vai trò của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đối với sự nghiệp xuất bản, in, phát hành sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung và sự phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng, đồng thời cũng là niềm tự hào của Nhà xuất bản. 

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” cho đồng chí Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

 Đồng chí Phạm Chí Thành trao tặng một số cuốn sách của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Những cuốn sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; 50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới và nhiều cuốn sách khác của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm được xuất bản, phát hành rộng rãi trong lực lượng Công an nhân dân, đã nhận được sự yêu mến, trân trọng của các cán bộ, chiến sĩ và được sự quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc cả nước.


Thu Hằng - Phạm Hương

 
Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả