Loading...

Sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2019, triển khai kế hoạch hợp tác năm 2020

Ngày đăng: 27/02/2020 - 10:02

Ngày 26/02/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan năm 2019, triển khai kế hoạch hợp tác năm 2020. GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản; đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản.

Đánh giá khái quát kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2019, về cơ bản, Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã được triển khai hiệu quả, thực chất và theo đúng kế hoạch đề ra. Mặc dù còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung việc phối hợp đã phát huy hiệu quả cao, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác phối hợp giữa hai cơ quan có bước chuyển biến đáng kể trong việc tổ chức biên tập, xuất bản, tuyên truyền, giới thiệu sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Trong năm 2019, xuất bản được 17 đầu sách của Hội đồng Lý luận Trung ương, các đầu sách đều bảo đảm về chất lượng, phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức hiệu quả, thiết thực các buổi hội thảo, tọa đàm chuyên gia, các hội nghị thông tin khoa học chuyên đề học tập Nghị quyết Trung ương 10, 11 khoá XII, tổ chức Hội thảo khoa học:“Giá trị lý luận cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới hiện nay”. Công tác bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ biên tập viên của Nhà xuất bản về kiến thức chính trị, lý luận, pháp luật, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh.

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác, thống nhất chặt chẽ giữa hai cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. Theo PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, bên cạnh 3 mảng phối hợp về công tác xuất bản, phát hành sách; công tác tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm; công tác bồi dưỡng cán bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Hội đồng Lý luận Trung ương cần đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, tư liệu thông qua việc xây dựng các thư viện điện tử,…

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết, GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương bày tỏ mong muốn, trong năm 2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp triển khai tích cực, có hiệu quả các nội dung Chương trình hợp tác; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức các hoạt động hợp tác, trước mắt tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác của hai bên năm 2020.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Hội đồng Lý luận Trung ương.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả