Loading...

Sử liệu học và các nguồn sử liệu Việt Nam

Sử liệu học và các nguồn sử liệu Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
Số trang: 338 trang
Giá tiền: 150.000 đ
Xuất bản: Tháng 6 - 2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Sử liệu học và các nguồn sử liệu Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp làm chủ biên được kết cấu thành 4 chương:

  Chương I: Tổng quan về lịch sử, sử liệu và sử liệu học

  Chương II: Sưu tầm, chọn lọc, đọc và phân loại sử liệu

  Chương III: Phương pháp phê phán, nghiên cứu sử liệu

  Chương IV: Các nguồn sử liệu Việt Nam

  Nội dung cuốn sách tập trung nêu rõ tầm quan trọng của sử liệu học trong nghiên cứu lịch sử, đồng thời trình bày các phương pháp sưu tầm, phân loại, chọn lọc, phê phán và sử dụng sử liệu học ở Việt Nam trong các công trình nghiên cứu lịch sử, quan điểm của một số nhà sử học ở Việt Nam về các vấn đề có liên quan đến sử liệu học. Cuốn sách là nguồn tài liệu có giá trị đối với những người học tập và nghiên cứu lịch sử, những bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ