Loading...

Tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động công đoàn hiện nay (Sách tham khảo)

Tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động công đoàn hiện nay (Sách tham khảo)
Tác giả: TS. Vũ Thị Loan (Chủ biên)
Số trang: 262 trang
Giá tiền: 165.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, bao gồm những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam cũng như bản chất “hành chính hóa” trong Công đoàn và những thực tại về tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt động công đoàn hiện nay để bạn...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động công đoàn hiện nay sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ thực trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động của Công đoàn, đồng thời chỉ ra những giải pháp để khắc phục hiệu quả thực trạng này.

  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, bao gồm những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam cũng như bản chất “hành chính hóa” trong Công đoàn và những thực tại về tình trạng  “hành chính hóa” trong hoạt động công đoàn hiện nay để bạn đọc có thể nhận diện những hạn chế còn tồn tại này, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục để tổ chức Công đoàn Việt Nam thực sự là niềm tin, chỗ dựa vững chắc, có sức hấp dẫn đối với công nhân, viên chức và người lao động.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ