Loading...

Trao thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất sắc năm 2019

Ngày đăng: 13/08/2020 - 15:08

Tối 12/8/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự lễ.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là một trong 07 đơn vị nhận tặng thưởng Đơn vị đã có nhiều tác phẩm có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019 nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy, phát huy tiềm năng của đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật sáng tạo những tác phẩm có chất lượng cao, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực này.

Năm 2019, Hội đồng xét thưởng đã nhận được 93 tác phẩm, trong đó có 38 cuốn sách, 53 bài báo và 02 chương trình phát thanh, được các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành, các cơ quan báo chí văn nghệ, nhà xuất bản trong cả nước gửi về tham gia xét thưởng. Qua bình xét, Hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho 15 tác phẩm, trong đó có 04 tác phẩm được trao tặng thưởng mức A, gồm: Văn hóa nhiếp ảnh - Một góc nhìn, tác giả Trần Quốc Dũng (Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam); Nghệ thuật dưới góc độ di truyền, tác giả Vũ Hiệp (Hội Kiến trúc sư Việt Nam); Ma thuật của truyện kể, tác giả Cao Kim Lan (Viện Văn học); Giấu vàng trong gió thu, tác giả Khuất Bình Nguyên (Hội Nhà văn Việt Nam); 07 tác phẩm được trao tặng thưởng mức B và 04 tác phẩm được trao tặng thưởng mức C.

Các tác phẩm được tặng thưởng có giá trị khoa học và đóng góp về lý luận, thực tiễn; có tác dụng tích cực, kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm những vấn đề có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước..., góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tặng thưởng cho 07 cơ quan, đơn vị là nhà xuất bản, cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2019, trong đó có Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Bình luận