Loading...

Triển lãm sách “Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình của nước”

Ngày đăng: 11/09/2019 - 10:09

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh 2/9 (1945-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức triển lãm sách với chủ đề “Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình của nước”. Chương trình được tổ chức tại đường sách Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31/8/2019 đến ngày 07/9/2019. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản dự triển lãm và trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí.

Rất nhiều đầu sách quý được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm trưng bày hơn 70 đầu sách quý do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, gồm nhiều đầu sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách do các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành và các nhà nghiên cứu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những tài liệu giá trị, khắc họa phần nào cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta. Thông qua đó, vai trò lịch sử đặc biệt quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam càng được khẳng định và làm rõ. 

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản dự triển lãm và trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

50 năm qua, theo sự dẫn dắt trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân ta đã giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã giúp Đảng và Nhân dân ta nhận thức sâu sắc nội dung lời di huấn của Người. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tác phẩm có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn, là di sản quý báu mà Người để lại cho Nhân dân ta.

Triển lãm còn mang đến nhiều hình ảnh, thông tin giá trị xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm sách được đông đảo bạn đọc quan tâm, đón nhận. Qua chương trình này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật mong muốn giúp độc giả tiếp cận được nhiều tư liệu, tài liệu quý báu về lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc, từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, vì một tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Bình luận