Loading...

Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời

Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời
Tác giả: Song Thành
Số trang: 188 trang
Giá tiền: 38.000 đ
Xuất bản: Tháng 7 - 2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời do GS. Song Thành - nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh biên soạn gồm 7 chuyên đề, góp phần làm rõ những phẩm chất cần có của mỗi cán bộ, đảng viên trên cả 3 lĩnh vực: tư tưởng, đạo đức, phong cách theo tấm gương cao đẹp của Bác Hồ.

  Với văn phong chính luận giản dị, trong sáng, khúc triết, vừa phổ cập, vừa nâng cao, kết hợp phân tích lý luận với những dẫn chứng sinh động rút ra từ tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời là tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ