Loading...

Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng lãnh đạo thực hiện công bằng xã hội giai đoạn hiện nay

Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng lãnh đạo thực hiện công bằng xã hội giai đoạn hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Hưng
Số trang: 312 trang
Giá tiền: 66.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Công bằng xã hội luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Đồng bằng sông Hồng là vùng có vị trí, vai trò rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, với nhiều thế mạnh lớn để phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Từ sau đổi mới đến nay, các tỉnh ủy trong vùng đồng bằng sông Hồng đã ra sức phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó còn có những vấn đề về công bằng xã hội như phân hóa giàu nghèo, thất nghiệp và bất bình đẳng giới…

  Để giúp độc giả quan tâm đến vấn đề này có thêm tài liệu tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng lãnh đạo thực hiện công bằng xã hội giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách đã tổng kết những kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện công bằng xã hội của các tỉnh ủy nhằm thực hiện tốt các chủ trương , nghị quyết của tỉnh ủy trong thực hiện công bằng xã hội; đồng thời, đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo trong thực hiện công bằng xã hội ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng đến năm 2025.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng
  Giá tiền: 49.000 đ