Loading...

Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018)

Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018)
Tác giả: TS. Bùi Bạch Đằng
Số trang: 264 trang
Giá tiền: 78.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương 1: Yêu cầu khách quan và chủ trương của Đảng về phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (1998 - 2018)

  Chương 2: Đảng chỉ đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998 - 2018)

  Chương 3: Một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (1998 - 2018)

  Qua đó, góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu phản động, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc ta của các thế lực thù địch; đẩy lùi sự hoài nghi, dao động về con đường lên chủ nghĩa xã hội, tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc,...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Hoàng Công
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ