Trang chủ Thông tin xuất bản Sách sắp xuất bản

Sách sắp xuất bản

Untitled document
   Hiển thị # 
1 Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới
2 Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga
3 Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I. Lênin với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
4 Luật an toàn thông tin mạng
5 Hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề giáo dục lý luận chính trị
6 Bộ sách bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân
7 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015)
8 Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
9 Giáo trình Chính sách dân tộc (Dành cho Chương trình Đại học chính trị)
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay
11 Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay
12 Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản
13 Vạc dầu châu Á: Biển Đông và hồi kết của một Thái Bình Dương ổn định
14 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015)
15 Giáo trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
16 Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười
17 Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
18 Hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm của Lào và kinh nghiệm của Việt Nam
19 Bách khoa thư Hà Nội - phần Hà Nội mở rộng
20 Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ
21 Bảo vật quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946
22 Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội
23 Chính sách tài khóa và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
24 Tìm hiểu về quan hệ công chúng (PR) và việc vận dụng trong lực lượng Cảnh sát nhân dân
25 Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam (Sách chuyên khảo)
26 Tổng quan về chính sách công
27 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong
28 Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016
29 Văn hóa làng và nhân cách người Việt
30 Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời Nguyễn (1802 - 1885)
31 Sự chuyển biến của tình hình thế giới, khu vực và triển vọng của hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản
32 Tham nhũng: mưu mô và trừng phạt
33 Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề
34 Đạo đức Bác Hồ - tấm gương soi sáng cho muôn đời
35 Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: quan điểm, phương pháp và kỹ thuật
36 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
37 Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
38 Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
39 Vai trò của báo chí trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa
40 Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
41 Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Lý luận và thực tiễn
42 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam
43 Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử (Sách chuyên khảo)
44 Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
45 Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn (sách tham khảo)
46 Quản trị thương mại bán lẻ
47 Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 – 2016 (Sách chuyên khảo)
48 Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật
49 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
50 Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015
51 Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
52 Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
53 Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
54 Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng
55 Kinh tế học đổi mới - Cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu
56 Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
57 Hồi ký Lý Quang Diệu - Từ Thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất
58 Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
59 Đường Kách mệnh
60 Văn hóa quân sự Việt Nam - Văn hóa giữ nước
61 Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị
62 Các dân tộc Việt Nam: Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-me (Tập 3)
63 Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam
64 Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam
65 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước
66 Đoàn Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu
67 Chuyện kể về Bác Hồ qua các tài liệu và hiện vật
68 Đường đến thành công: Tiên phong là sức mạnh
69 Tôn giáo và văn hóa Đông Nam Á
70 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
71 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
72 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
73 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
74 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
75 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
76 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
77 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017 tiếp
78 Sách sắp xuất bản tháng 2-2017
79 Sách sắp xuất bản cuối tháng 01-2017
80 Sách sắp xuất bản giữa tháng 1-2017
81 Sách sắp xuất bản đầu tháng 1-2017
82 Sách sắp xuất bản tháng 1-2017
83 Sách sắp xuất bản giữa tháng 12-2016
84 Sách sắp xuất bản tháng 12-2016
85 Sách sắp xuất bản cuối tháng 11-2016
86 Sách sắp xuất bản giữa tháng 11-2016
87 Sách sắp xuất bản đầu tháng 11-2016
88 Sách sắp xuất bản tháng 11-2016
89 Sách sắp xuất bản tháng 10-2016
90 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn
91 Sách sắp xuất bản tháng 9-2016
92 Chuẩn bị ra mắt cuốn sách Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến lên
93 Các nghị quyết của Trung ương Đảng 2011 - 2015
94 Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển
95 Chuẩn bị ra mắt bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (10 tập)
96 Chuẩn bị ra mắt bộ sách Lịch sử Quốc hội Việt Nam
97 Sách sắp xuất bản tháng 8-2016
98 Sách sắp xuất bản 7-2016
99 SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 6-2016
100 SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 5-2016
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 2