Sách mới xuất bản

Luật Tố tụng hành chính (Hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành

luattotung1Tác giả: Quốc hội

Số trang: 376 trang-Giá tiền: 68.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015, thay thế Luật Tố tụng hành chính năm 2010.

Đọc thêm...

 

Sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

sotay1

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

Số trang: 304 trang – Giá tiền: 66.000 đồng

Xuất bản:Tháng 5-2018

Cuốn sách tập hợp các văn bản do Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và một số cơ quan...

Đọc thêm...

 

Luật Thanh tra (Hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành

luatthanhtra1462018Tác giả: Quốc hội

Số trang: 116 trang-Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 05-2018

Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật Thanh tra hiện hành và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành, giúp bạn đọc...

Đọc thêm...

 

Người Hoa ở Việt Nam và Đông Nam Á: hình ảnh hôm qua và vị thế hôm nay

nguoihoa1462018Tác giả:Châu Thị Hải

Số trang:430 trang -Giá tiền:102.000 đồng

Xuất bản:Tháng 05-2018

Cuốn sách gồm 5 chương, trình bày một cách khái quát các vấn đề liên quan đến tên gọi, khái niệm và quá trình hình thành các nhóm cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á; lịch sử, hiện trạng và xu hướng phát triển của...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 222