Sách mới xuất bản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018)

l1Tác giả: Quốc hội

Số trang: 232 trang-Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017...

Đọc thêm...

 

Luật Bảo hiểm xã hội (Hiện hành) (Sửa đổi năm 2015)

l10Tác giả: Quốc hội

Số trang: 112 trang-Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Cuốn sách gồm 9 chương với 1125 điều, là văn bản thể chế hóa từ hai văn bản Luật là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20-11-2014 và Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015...

Đọc thêm...

 

Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

37833290 2232563047002283 5464378240913113088 nTác giả: Nguyễn Văn Thuyết (Chủ biên)

Số trang: 600 trang-Giá tiền: 186.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2018

Để cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ thuộc các ngành kiểm sát, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đại học và tất cả những ai quan tâm đến ...

Đọc thêm...

 

Những điểm mới trong các nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 64 trang-Giá tiền: 19.000 đồng5

Xuất bản: Tháng 6-2018

Nội dung cuốn sách gồm có Những điểm mới trong nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là từ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 223