Loading...

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh
Tác giả: Đào Đình Tuấn
Số trang: 164 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng 7 - 2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có phong cách ứng xử chính trị rất độc đáo, góp phần giải quyết thành công những mối quan hệ chính trị đầy phức tạp, trong một thời đại phong ba, bão táp. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người. Phong cách đó cần được đi sâu nghiên cứu, vừa góp phần khẳng định tầm vóc của Người, vừa để chúng ta học tập, vận dụng giải quyết những mối quan hệ chính trị ở hiện tại và tương lai.

  Cuốn sách Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh trình bày một cách hệ thống và có cơ sở hình thành phong cách ứng xử chính trị Hồ Chí Minh, những đặc trưng, giá trị của phong cách ứng xử Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong nền chính trị Việt Nam và trên thế giới hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ