Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam: giá trị lý luận và thực tiễn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam: giá trị lý luận và thực tiễn
Tác giả: Trịnh Quốc Việt
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam: giá trị lý luận và thực tiễn của tác giả Trịnh Quốc Việt gồm 199 3 chương:

  Chương I: Một số khái niệm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam;

  Chương II: Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam;

  Chương III: Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam;

  Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích giúp bạn đọc hiểu rõ cơ sở hình thành, nội dung cơ bản, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ