Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam: giá trị lý luận và thực tiễn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam: giá trị lý luận và thực tiễn
Tác giả: Trịnh Quốc Việt
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam: giá trị lý luận và thực tiễn của tác giả Trịnh Quốc Việt gồm 199 3 chương:

  Chương I: Một số khái niệm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam;

  Chương II: Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam;

  Chương III: Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam;

  Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích giúp bạn đọc hiểu rõ cơ sở hình thành, nội dung cơ bản, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ