Loading...

Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp

Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 34 trang
Giá tiền: 11.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp hệ thống hóa các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

  Cuốn sách là tài liệu bổ ích, góp phần thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả; đồng thời giúp Nhân dân theo dõi, đánh giá việc thực hiện của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Doãn Tiến, TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: Phạm Chí Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ