Loading...

Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ
Tác giả: TS. Đào Thị Thanh Thủy
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 79.000 đ
Xuất bản: Tháng 2-2019
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Nội dung cuốn sách được chia thành 2 phần, gồm 5 chương, trình bày những nội dung cơ bản về: sự hình thành lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả và lý luận về đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ; các yếu tố then chốt trong đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại một số quốc gia trên thế giới; thực trạng đánh giá công chức ở Việt Nam hiện nay qua nghiên cứu thực tiễn ở một số địa phương như: Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai; và định hướng ứng dụng đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ ở Việt Nam.

    Sản phẩm cùng loại

    Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Trần Đăng Bộ - Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Văn Quang (Đồng chủ biên)
    Giá tiền: 70.000 đ