Trang chủ Đưa nghị quyết đại hội XI của Đảng vào cuộc sống Vài suy nghĩ về nhiệm vụ của báo chí để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

Vài suy nghĩ về nhiệm vụ của báo chí để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

1. Cách đây 87 năm, ngày 21-6-1925, tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh niên - tờ báo bí mật đầu tiên của những người cách mạng Việt Nam viết bằng chữ quốc ngữ trên giấy sáp, in thủ công, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập - ra số đầu tiên. Người đã trực tiếp chủ trì, chỉ đạo toàn bộ công việc biên tập, trình bày, in và phát hành báo trong điều kiện cực kỳ khó khăn, thiếu thốn ở nơi “đất khách quê người”. Nhà báo nổi tiếng Hồng Hà (1928-2011) đã viết: “Nguyễn Ái Quốc chinh phục người đọc bằng cái đúng của lý tưởng, cái mới của trí tuệ và cái đẹp của tâm hồn. Tờ báo lay động và cuốn hút cả một thế hệ thanh niên Việt Nam làm cách mạng giải phóng dân tộc”1.

Phong-vien

 

Có thể nói, Báo Thanh niên là ngọn nguồn tinh khiết, là ngọn cờ đầu tiên về chính trị và tư tưởng của sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, ngày Báo Thanh niên ra số đầu (21-6) đã trở thành ngày truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, ngày hội của những người làm báo nước ta.

Còn nhớ, tháng 4-1950, khi tiến hành Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam), Hội chỉ có 185 hội viên (cuối năm 1950 có 300 hội viên). Số lượng các cơ quan báo chí hồi đó còn rất ít ỏi. Vậy mà nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã có trên 18.000 hội viên. Các loại hình báo chí cũng phát triển mạnh mẽ, phong phú, bao gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Chỉ tính riêng báo in, đầu tháng 3-2012 cả nước có 786 tờ báo, tạp chí, với 1.016 ấn phẩm. Trong đó, báo có 194 cơ quan (gồm 81 báo Trung ương, 113 báo địa phương), tạp chí có 592 cơ quan (475 tạp chí Trung ương và 117 tạp chí địa phương).

Kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) còn là dịp để anh chị em trong nghề nêu cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, thể hiện trước hết ở phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Năm nay, kỷ niệm ngày 21-6, các cơ quan báo chí còn phải làm tốt nhiệm vụ: Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”2, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

2. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, bao gồm những vấn đề rất thiết thực, đã và đang được toàn Đảng, toàn dân tán thành và bắt tay thực hiện. Căn cứ vào tôn chỉ, mục đích đã được quy định, vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mình, mỗi cơ quan báo chí phải chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4, nhằm góp phần củng cố, tăng cường sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Cần có những tin, bài phản ánh kịp thời, chính xác sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết. Ngoài ra, cần có những bài chính luận sắc xảo, những phóng sự điều tra giàu lượng thông tin, phản ánh tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các đồng chí lãnh đạo ở các cơ sở, địa phương, ngành, lĩnh vực trong vấn đề tự phê bình và phê bình, thể hiện tính tiên phong gương mẫu, tính chiến đấu, nói đi đôi với làm… của người đảng viên.

Các cơ quan báo chí có thể sử dụng những ý kiến tâm huyết và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tiếng nói của nhân dân thể hiện quyền làm chủ, quyền dân chủ về chính trị của quần chúng rất cần được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tham khảo và nghiêm túc giải quyết. Làm tốt việc này sẽ góp phần làm cho báo chí không chỉ là cơ quan ngôn luận của Đảng và đoàn thể mà ngày càng trở thành diễn đàn của nhân dân, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Độc giả đang mong muốn báo chí có nhiều bài giới thiệu sinh động, hấp dẫn, chính xác về những nhân tố mới, điển hình trong công tác xây dựng Đảng ở các địa phương và các lĩnh vực (chú ý nêu những mặt làm tốt và cả những mặt làm chưa tốt, những vấp váp, khó khăn, chỉ ra nguyên nhân và kinh nghiệm) để các nơi học tập, nhân lên trên diện rộng.

Đối với những bài phản ánh các hiện tượng tiêu cực, cần bảo đảm tính chính xác, khách quan, lấy mục đích xây dựng là chính, “chống” phải gắn liền với “xây”, “chống” để “xây” và “xây” để “chống”. Tránh xu hướng một chiều, chỉ nhấn mạnh khuyết điểm và tiêu cực, mà thiếu cách nhìn toàn diện khi đánh giá sự vật, hiện tượng. Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc diễn ra tháng 3-2012, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nhấn mạnh: “Hoạt động của báo chí phải đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng”.

3. Cuối cùng là công tác xây dựng Đảng tại mỗi cơ quan báo chí. Từ các đồng chí trong ban biên tập đến mỗi phóng viên, biên tập viên, cần nhận thức rõ về sự lãnh đạo tất yếu của Đảng đối với công tác báo chí. Báo chí phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Có nhận thức được như vậy mới giúp cho người cầm bút “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, viết nên những bài báo có giá trị, đáp ứng yêu cầu của người đọc. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, các đảng ủy, chi ủy, ban biên tập, nhất là tổng biên tập phải tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm chỉ đạo quản lý đối với cơ quan báo chí của mình. Tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ sở vững mạnh, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên nghiêm túc thực hiện đúng các quan điểm, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Còn có thể kể ra nhiều việc cần làm nữa để báo chí góp phần vào việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, đưa Nghị quyết trở thành hiện thực trong cuộc sống, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Đó cũng là một trong những cách thiết thực nhất để kỷ niệm 87 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, làm cho tiếng nói của báo chí cách mạng nước ta ngày càng xứng đáng là “tiếng nói của chân lý, chính nghĩa, tiến bộ, cách mạng. Tiếng nói ấy luôn trong sáng, đầy sức chiến đấu. Nó như một viên ngọc trong sáng. Những người làm báo là một đội ngũ những người anh hùng của dân tộc anh hùng, Đảng anh hùng, quân đội anh hùng...”3.

NGUYỄN HUY THÔNG

Nhà báo, nhà văn, nguyên vụ trưởng, Văn phòng Quốc hội

 

Chú thích

1. Báo Nhân Dân cuối tuần, số 25 (594), ngày 18-6-2000.

2. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), tháng 12-2011 còn thông qua Nghị quyết “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Ở đây, chúng tôi chỉ nhấn mạnh đến Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

3. Bài viết của đồng chí Hoàng Tùng trên Báo Nhân Dân cuối tuần, số 25 (333), ngày 18-6-1995.