Tìm hiểu Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

bia1 - tim hieu luat hon nhan va gia dinh-inTác giả: Trương Hồng Quang – Nguyễn Quyết Thắng

Số trang: 150 trang

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách Tìm hiểu Luật hôn nhân và gia đình nằm 2014 gồm 124 câu hỏi - trả lời cùng với một số tình huống về các vấn đề về hôn nhân và gia đình như: Các quy định về kết hôn, ly hôn; quy định về quan hệ giữa vợ và chồng; quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình; quyền lợi, nghĩa vụ giữa các thành viên về tài sản, cấp dưỡng, v.v., và các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Cuốn sách giúp bạn đọc nắm được những thông tin cơ bản lớn nhất về Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.