Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Những mẩu chuyển về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch

Những mẩu chuyển về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch

nhung mau chuyen 10102017Tác giả: Trần Dân Tiên

Số trang: 206 trang

Giá tiền: 35.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Cuốn sách kể lại một số sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bên cạnh đó cuốn sách giúp bạn đọc hiểu thêm về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.