Trang chủ Văn kiện

Văn kiện

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

tai lieu nghien cuu 2401Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 240 trang

Giá tiền: 28.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách nằm trong bộ ba tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn...

Đọc thêm...

 

Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)

tai lieu hoc tap 106Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 192 trang

Xuất bản: Tháng 4 - 2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức trọng thể từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại thủ đô Hà Nội.

Đọc thêm...

 

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

tai lieu nghien cuu106Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 344 trang

Xuất bản: Tháng 4 – 2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm năm tới:...

Đọc thêm...

 

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

tai lieu tham khao phuc vu 96Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 344 trang

Xuất bản: Tháng 4 - 2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng, là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa về chính trị, tư tưởng và hành động đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 5