Trang chủ Văn kiện

Văn kiện

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

tai lieu nghien cuu106Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 344 trang

Xuất bản: Tháng 4 – 2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm năm tới:...

Đọc thêm...

 

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

tai lieu tham khao phuc vu 96Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 344 trang

Xuất bản: Tháng 4 - 2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng, là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa về chính trị, tư tưởng và hành động đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Đọc thêm...

 

Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

nhung diem moi96Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số Trang: 140 trang

Xuất bản: Tháng 4 - 2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của nước ta.

Đọc thêm...

 

Văn kiện Quốc hội Toàn tập (Tập 8 (1992-1997), quyển 4 (1996-1997))

Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số trang:1672 trang

Tập 8, quyển 4 (1996-1997) của Văn kiện Quốc hội toàn tập bao gồm các văn kiện của Quốc hội,...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 6