Trang chủ Văn kiện

Văn kiện

Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

nhung diem moi96Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số Trang: 140 trang

Xuất bản: Tháng 4 - 2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của nước ta.

Đọc thêm...

 

Văn kiện Quốc hội Toàn tập (Tập 8 (1992-1997), quyển 4 (1996-1997))

Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số trang:1672 trang

Tập 8, quyển 4 (1996-1997) của Văn kiện Quốc hội toàn tập bao gồm các văn kiện của Quốc hội,...

Đọc thêm...

 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010-2015)

alt

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Móng Cái

Số trang: 316 trang

Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXII diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-8-2010. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Móng Cái nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thức XXII, ...

Đọc thêm...

 

Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X)

alt

Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Số trang: 736 trang

Giá tiền: 119.000đ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15-12-1986 đến ngày 18-12-1986) đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 5