Trang chủ Đưa nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống

ĐƯA NGHỊ QUYẾT XI CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Về sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ

anhthongtanxaVnTrong những năm gần đây, Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là trọng tâm,....

Đọc thêm...

 

Dân chủ - một điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng

adan-chuĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Đọc thêm...

 

Văn kiện Đại hội XI của Đảng với công tác tổ chức và cán bộ

daihoiTổ chức mạnh nhờ có cán bộ giỏi, cán bộ tốt, từng người và cả đội ngũ. Vì thế, công tác tổ chức gắn liền làm một với công tác cán bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng.

Đọc thêm...

 

Năm bài học lớn trong Cương lĩnh và nhiệm vụ xây dựng Đảng

dhxi

Năm bài học lớn trong Cương lĩnh được rút ra từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng trong các thời kỳ đã qua nhưng đến lượt nó, lại phục vụ đắc lực cho các hoạt động lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ hiện nay và sắp tới. Sức sống của các bài học không chỉ ở chỗ được đúc kết một cách đúng đắn mà còn ở chỗ được vận dụng một cách sáng tạo trong tinh thần đổi mới và phát triển

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 trong tổng số 5