chuc mung nam moi 2018

TRANGTHONGTINCHUYENDE

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l

     SÁCH CHO CƠ SỞ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
       .      Văn bản
       .      Hoạt động của Đề án
       .      Danh mục sách năm 2010-2011
       .      Danh mục sách năm 2012
       .      Danh mục sách năm 2013
       .      Danh mục sách năm 2014-2015
       .      Danh mục sách năm 2016
       .      Tư liệu

Văn bản

Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương Số 2244-QĐ/BTGTW, ngày 5 tháng 9 năm 2014 Về việc kiện toàn Hội đồng Chỉ đạo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2015

Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương Số 2244-QĐ/BTGTW, ngày 5 tháng 9 năm 2014 Về việc kiện toàn Hội đồng Chỉ đạo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2015.

Đọc thêm...

 

Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương Số 1622-QĐ/BTGTW, ngày 12 tháng 7 năm 2013 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tủ sách ở cơ sở xã, phường, thị trấn

Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương Số 1622-QĐ/BTGTW, ngày 12 tháng 7 năm 2013 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tủ sách ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đọc thêm...

 

Quyết định số 1289-QĐ/NXBCTQG

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị biên tập, xuất bản sách dành cho cơ sở xã, phường, thị trấn

Đọc thêm...

 

Thông báo số 396-TB/TW

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

Đọc thêm...

 

Thông báo số 220 -TB/TW

Thông báo ý kiến của Ban Bí thư về Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và sách dành cho cán bộ lãnh đạo

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 2