Trang chủ Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc

Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc

Hiểu thêm và luôn đi theo con đường Bác đã chọn

Cuối thế kỷ IXX đầu thế kỷ XX, dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam liên tục đấu tranh, nhưng tất cả các xu hướng, hình thức, tổ chức đấu tranh đều không thành công.

Đọc thêm...

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

Mang theo trong hành trang của mình lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, cùng những truyền thống tốt đẹp, những bài học kinh nghiệm trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, Hồ Chí Minh đã sớm đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, đến với con đường cách mạng nhằm giải phóng nhân dân khỏi kiếp lầm than nô lệ và xây dựng chế độ xã hội mới.

Đọc thêm...

 

Quá trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh với sự lựa chọn con đường giải phóng cho dân tộc

Mỗi quốc gia, dân tộc trong tiến trình phát triển đều phải lựa chọn cho mình một con đường đi phù hợp. Sự lựa chọn con đường phát triển của đất nước trong mỗi thời kỳ lịch sử thường gắn với tên tuổi của một vĩ nhân, một anh hùng lỗi lạc của dân tộc. Hồ Chí Minh cũng là một vĩ nhân như vậy.

Đọc thêm...

 

Nhận thức về quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1911-1920

Quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vấn đề rất được quan tâm. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, những bài viết của các nhà nghiên cứu đề cập đến. Trong bài viết nhỏ này chúng tôi không có ý định trình bày lại quá trình đó mà xin đi vào một góc nhỏ của vấn đề lớn...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 3