chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Kinh điển

Kinh điển

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin di sản vô giá sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm...

 

Giới thiệu tác phẩm Biện chứng của tự nhiên của Ăngghen

Trong hệ thống các trước tác kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tác phẩm Biện chứng của tự nhiên của Ăngghen là một tác phẩm triết học lớn. Trong tác phẩm, Ăngghen đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng để phê phán các quan điểm tư sản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tuy nhiên, tác phẩm chưa được hoàn thành thì Ăngghen mất, đến năm 1925 tác phẩm mới được xuất bản lần đầu tại Mátxcơva. Cho đến nay, tác phẩm vẫn còn giá trị lý luận to lớn.

Đọc thêm...

 

Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen

Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đọc thêm...

 

Giới thiệu tác phẩm Bút ký triết học của Lênin

Cuốn sách của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 7