Trang chủ Kinh điển

Kinh điển

Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen

Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đọc thêm...

 

Giới thiệu tác phẩm Bút ký triết học của Lênin

Cuốn sách của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

Đọc thêm...

 

Quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin

 Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin là một phần vô cùng quan trọng trong di sản đồ sộ, quý giá mà các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lênin để lại cho kho tàng tri thức nhân loại. Những tác phẩm kinh điển Mác - Lênin được các tác giả cuốn sách lựa chọn để phân tích, luận bàn và rút ra những quan điểm chính trị chung nhất bao gồm: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Nội chiến ở Pháp, Phê phán Cương lĩnh Gôta, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, Hai sách lược của Đảng Dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ, Nhà nước và cách mạng, Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xôviết, Bàn về thuế lương thực, Bàn về chế độ hợp tác xã, Thà ít mà tốt.

Đọc thêm...

 

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Số trang: 147 trang

Giá bán 19.000đ

Toàn bộ học thuyết mang tên Mác là một công trình khoa học đồ sộ do C.Mác và Ph.Ăng-ghen xây dựng trên nửa thế kỳ, từ năm 1843 đến năm 1895. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản do hai ông soạn thảo, trình bày nền tảng lý luận và mục đích của chủ nghĩa cộng sản. Về tác phẩm này, Lênin đánh giá: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng nhiều bộ sách”.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 7