Trang chủ Kinh điển

Kinh điển

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Số trang: 147 trang

Giá bán 19.000đ

Toàn bộ học thuyết mang tên Mác là một công trình khoa học đồ sộ do C.Mác và Ph.Ăng-ghen xây dựng trên nửa thế kỳ, từ năm 1843 đến năm 1895. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản do hai ông soạn thảo, trình bày nền tảng lý luận và mục đích của chủ nghĩa cộng sản. Về tác phẩm này, Lênin đánh giá: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng nhiều bộ sách”.

Đọc thêm...

 

Khái lược kinh tế chính trị Mác - Lênin

Tác giả: GS.TS. Phạm Quang Phan; PGS.TS. Tô Đức Hạnh.

Số trang: 387 trang

Giá bán: 44.000đ

Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, tham khảo và nắm vững những nội dung cơ bản của môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin cho sinh viên các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Khái lược kinh tế chính trị Mác-Lênin do GS.TS. Phạm Quang Phan và PGS.TS. Tô Đức Hạnh biên soạn. Nội dung cuốn sách đã bám sát chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo các tài liệu khác có liên quan và bổ sung những nội dung cơ bản nhất về kinh tế chính trị mà Đại hội lần thứ X của Đảng đã đưa ra.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 6