Loading...

Luật Công an nhân dân

 Luật Công an nhân dân
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 64 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Công an nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

  Luật gồm 7 chương, 46 điều, quy định về những quy định chung, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; khen thưởng và xử lý vi phạm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ