Loading...

Các quyền cơ bản của trẻ em

Các quyền cơ bản của trẻ em
Tác giả: Đăng Trường (Biên soạn)
Số trang: 170 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách này nhằm giúp độc giả hiểu rõ quyền trẻ em là những đặc quyền tự nhiên mà các em được hưởng, được làm, được tôn trọng và thực hiện, là biện pháp bảo đảm cho các em không phải là những người tiếp thu thụ động tình thương hay quyền, từ đó nâng cao nhân thức về quyền trẻ em, phòng, chống thương tích, tăng cường tiếng nói và khả năng tự đại diện của các em, giúp cộng đồng và chính quyền địa phương nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và cũng cố các cơ chế hiện có để bảo vệ trẻ em khỏi bị ngược đãi, lãng quên, bóc lột, tránh nguy cơ thương tích  và các mối nguy hiểm trong xã hội, đưa ra chính sách hỗ trợ phát triển  đầy đủ và lành mạnh cho trẻ em.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồng Phong (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ