Hỏi - đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng

Hỏi - đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Số trang: 260 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý IV/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Xử lý vi phạm kỷ luật trong Đảng là công việc quan trọng và cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng.

  Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó bổ sung một số điểm mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn, dự báo các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh chế tài đối với hành vi vi phạm so với quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp. Quy định tiếp thu tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, có nội dung đồng bộ, thống nhất và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội.

  Cuốn sách Hỏi - đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng được chia làm 2 phần: Phần thứ nhất nêu những điểm mới trong quy định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Phần thứ hai gồm 156 câu hỏi - đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng. Các câu hỏi và trả lời được biên soạn đơn giản, dễ hiểu và có nhiều tình huống sát với thực tiễn, là tài liệu giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở nắm vững hơn quy định về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng cũng như có thể xử lý tình huống thực tế được chính xác theo quy định. Cuốn sách là tài liệu hữu ích, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra ở cơ sở và cán bộ, đảng viên hiểu đúng, vận dụng đúng và chấp hành nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW và các quy định, hướng dẫn liên quan về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ