Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân

Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 93.000 đ
Xuất bản: 11/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động rất lớn đến chất lượng cuộc sống, thói quen của người dân trên toàn cầu, đặc biệt là sự thay đổi về nhận thức và hành động. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập niên gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng. Nó kết nối vật lý với kỹ thuật số và cho phép cộng tác và truy cập tốt hơn giữa các bộ phận, đối tác, nhà cung cấp, sản phẩm và con người.

  Ở Việt Nam, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749-QĐ/TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu là đến năm 2030 Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

  Cuốn sách Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân do tác giả Nguyễn Ngọc Thành biên soạn, gồm 7 chương, đi sâu phân tích và làm rõ những vấn đề mà bạn đọc quan tâm, đó là: Kỹ năng số, công dân số, xã hội số; Cách tìm kiếm thông tin hữu ích trên internet, trên các cổng thông tin điện tử, tìm kiếm trên mạng xã hội; Hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt; Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn sử dụng thiết bị số an toàn; Kỹ năng giao tiếp trên không gian mạng và một số ứng dụng trong học tập và làm việc trực tuyến qua các phần mềm Zoom, Meeting, Skype, Hangouts. Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, ứng dụng, thực hành thông thạo về kỹ năng số, công nghệ số.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo
  Giá tiền: Liên hệ