Loading...

Chính sách mới - Quyết định mới

Ngày đăng: 01/05/2019 - 10:05

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5-12-2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn. Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển công chức.

Cụ thể, người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện: Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng hai đạt từ 50 điểm trở lên. Có số điểm vòng hai cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức. Trường hợp có từ hai người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng hai cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-6-2019.

BT: Kiều Trang

Theo Nhân dân điện tử

Bình luận