Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI

Ngày đăng: 29/07/2020 - 15:07

Ngày 24/7/2020, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VKSND (26/7/1960 - 26/7/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và chỉ đạo buổi Lễ. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự buổi Lễ.

Về phía ngành Kiểm sát nhân dân có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ; nguyên Kiểm sát viên VKSND tối cao; nguyên thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao qua các thời kỳ; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo cấp Vụ, Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự cấp Quân khu; lãnh đạo Viện, Viện trưởng Viện nghiệp vụ các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến hơn 800 điểm cầu trong toàn ngành.

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trình bày Diễn văn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó khẳng định, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ngành Kiểm sát nhân dân đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Đặc biệt, Diễn văn đã làm rõ những hoạt động, bước phát triển và những đóng góp, thành tựu của ngành Kiểm sát nhân dân qua 05 giai đoạn phát triển từ khi thành lập đến nay.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2015-2019. Trong 05 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, việc tổ chức các phong trào thi đua đã được đổi mới. Nhiều đơn vị đã chủ động lựa chọn các khâu công tác để tạo thành tích đột phá mang lại hiệu quả cao.

Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành trong phong trào thi đua, thường xuyên cũng như các đợt thi đua ngắn hạn, kết quả công tác của toàn ngành đều đã vượt so với các chỉ tiêu do Quốc hội đặt ra, cũng như các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của ngành, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân ngành Kiểm sát nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: toàn ngành có 02 tập thể và 03 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 99 tập thể và 69 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 07 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.037 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; 82 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1.356 tập thể được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; 64 tập thể và 96 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4.219 tập thể và 16.056 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, chúc mừng những thành tích mà ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra 05 kết quả nổi bật mà ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong 05 năm 2015-2020: Một là, có những đóng góp rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; bảo vệ cuộc sống thanh bình cho Nhân dân. Hai là, thực hiện tốt trọng trách bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Ba là, quán triệt và vận dụng tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào từng mục tiêu, phương hướng công tác kiểm sát, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng. Bốn là, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt kết quả tốt. Năm là, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với cải cách tư pháp được quan tâm và thực hiện hiệu quả.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ; kiên quyết đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là những nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện. Để góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, ngành Kiểm sát nhân dân cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng Hiến định là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm chính trị, với sự đoàn kết, thống nhất, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh
cho ngành Kiểm sát nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,Viện trưởng VKSND tối cao

Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ngành, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) cho ngành Kiểm sát nhân dân; Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan Khu trưng bày các tác phẩm đạt giải tại 02 cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ và các đại biểu tham dự buổi Lễ

Theo Cổng Thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Bình luận