Loading...

Luật Đấu giá tài sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Đấu giá tài sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 212 trang
Giá tiền: 40.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đấu giá tài sản (hiện hành) gồm 8 chương, 81 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017, quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản có bổ sung cuốn sách: Luật Đấu giá tài sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu đầy đủ thông tin và thực thi pháp luật về đấu giá tài sản.

  Nội dung cuốn sách bao gồm toàn văn Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật do Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí - PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến - TS. Nguyễn Thị Dung (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ