Loading...

Luật Quốc phòng (hiện hành)

Luật Quốc phòng (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 52 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Quốc phòng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

  Luật gồm 7 chương, 40 điều, quy định các hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; về thành phần, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ); bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan - Nguyễn Minh Đức
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên)
  Giá tiền: 45.000 đ