Loading...

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên công tác tuyên truyền miệng

Ngày đăng: 19/04/2019 - 18:04

Ngày 18/4, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị đánh giá ba năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, làm tốt tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay là góp phần hiệu quả đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đến với từng người dân; phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, trong đó có tuyên truyền miệng là yêu cầu hết sức cấp bách và cần thiết. Đây cũng chính là cơ hội để tư duy lại và có cách tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền. Đề cập những yêu cầu cao đối với đội ngũ báo cáo viên như kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn, tiếp cận phương tiện kỹ thuật hiện đại, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối cần trau dồi kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng để nội dung truyền đạt có sự hấp dẫn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sâu sắc, có tính thực tiễn và khả năng vận dụng cao.

Qua ba năm thực hiện Chỉ thị số 04, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối ngày càng hoạt động nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục duy trì hoạt động tuyên truyền miệng, tăng cường cung cấp thông tin cho báo cáo viên các cấp, nhất là các nguồn thông tin tư liệu nội bộ của Đảng, tạo điều kiện để ban tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối tiếp cận các nguồn thông tin chính thống; tăng cường trao đổi kinh nghiệm; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu dự hội nghị nghe truyền đạt bốn chuyên đề: Trí tuệ nhân tạo và báo chí; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền miệng trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tuyên truyền của Đảng và định hướng tư tưởng xã hội, đấu tranh với các biểu hiện xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền miệng và nghiệp vụ báo cáo viên trong công tác tư tưởng của Đảng.

BT: Nguyễn Chắt

(nguồn: Nhân Dân điện tử)

Bình luận