Loading...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng thông tin

Ngày đăng: 26/04/2019 - 17:04

Ngày 25-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản.

Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương và cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận một số kết quả đã đạt được đối với từng lĩnh vực báo chí và xuất bản. Theo đó, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được tăng cường; phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả trong định hướng tư tưởng chính trị, nội dung thông tin được thực hiện tốt hơn. Nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin phát huy tác dụng rõ rệt, tạo sự thống nhất, kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo. Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã bám sát tình hình thực tiễn, phát hiện, dự báo sớm các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường tính chủ động, tính thuyết phục trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối với các vấn đề, sự kiện có tính chất phức tạp, nhạy cảm; kỷ luật, kỷ cương báo chí dần đi vào nền nếp; vai trò của cơ quan chủ quản báo chí ngày càng được phát huy và thể hiện rõ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập của hoạt động xuất bản. Sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản nhà xuất bản đã chặt chẽ hơn; việc thể chế hóa, xây dựng pháp luật được đẩy mạnh, một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động xuất bản đã được triển khai, điều chỉnh bước đầu phát huy hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về xuất bản trên một số bình diện có chuyển biến tích cực. Việc đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước, hỗ trợ hoạt động triển lãm, quảng bá sách trong và ngoài nước được quan tâm triển khai, tạo sức lan tỏa, góp phần phát triển văn hóa đọc.

Ðồng chí đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, nhà xuất bản quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2019 gắn với nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, trọng tâm là tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực; tập trung nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn suy thoái trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Việc thông tin công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhất là công tác nhân sự, cần trung thực, khách quan, thận trọng, xác minh kỹ lưỡng, tránh hiện tượng báo chí bị lợi dụng vào những mục đích không trong sáng. Tích cực biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiêu biểu, những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, ấn phẩm xuất bản, nhất là trên không gian mạng.

Ðồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng thông tin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, đồng thời bám sát thực tiễn, tăng tính thuyết phục; đa dạng hóa các hình thức chỉ đạo, định hướng thông tin; tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện tôn chỉ mục đích, giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, nhất là các cơ quan báo chí điện tử; rà soát, sửa đổi các nội dung quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, xuất bản theo hướng cụ thể, chặt chẽ hơn. Công tác thanh tra, kiểm tra văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại một số địa phương cần được tăng cường; thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả ngăn chặn tình trạng "báo hóa" của các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan cấp giấy phép hoạt động chuyên trang đối với báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội của cơ quan, doanh nghiệp. Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản cần chủ động hướng dẫn triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trước mắt, khẩn trương sắp xếp các báo, tạp chí thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội ở Trung ương theo đúng tiến độ đề ra; xây dựng quy định thống nhất về mô hình hoạt động của các nhà xuất bản theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ, nhằm giúp các nhà xuất bản ổn định mô hình tổ chức, thực hiện hiệu quả hoạt động xuất bản, tuyên truyền, phổ biến tri thức, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo nhiệm vụ được giao; tiến hành sơ kết thực hiện Luật Báo chí năm 2016, Luật Xuất bản năm 2012. Trên cơ sở đó, đánh giá, đề xuất cụ thể để các quy định bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, phù hợp xu hướng phát triển của truyền thông, xuất bản hiện đại; nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với báo chí, xuất bản; đẩy nhanh việc nghiên cứu và sớm đề xuất Chính phủ và cơ quan liên quan có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng để các cơ quan báo chí làm tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời bảo đảm duy trì và phát triển; tiếp tục triển khai, nghiên cứu đề xuất bổ sung các cơ chế hỗ trợ đối với các nhà xuất bản để thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền; tăng cường vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và các cấp hội trong việc quản lý hội viên; hướng dẫn, đánh giá, phát hiện các vấn đề liên quan chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; chủ động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm xuất bản, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; quan tâm hơn nữa công tác cán bộ báo chí và xuất bản; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo đối với lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản. Các cơ quan chức năng cần mở thêm lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác báo chí, xuất bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

BT: Kiều Trang

Theo Báo Nhân dân điện tử

Bình luận