Loading...

Tâm lý học đại cương

Tâm lý học đại cương
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ biên)
Số trang: 194 trang
Giá tiền: 35.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2016
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Nội dung cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về tâm lý học: cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội trong việc hình thành tâm lý con người; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức của con người; các quá trình nhận thức, cấp độ nhận thức của con người; trí nhớ, các lý thuyết về trí nhớ, đặc điểm trí nhớ, các loại trí nhớ, nhân cách, cấu trúc nhân cách, các kiểu nhân cách, các thuộc tính của nhân cách và con đường hình thành nhân cách. Đồng thời nội dung cuốn sách cũng giúp cho người đọc hiểu rõ hơn những tác động và ảnh hưởng của cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội trong sự hình thành và phát triển tâm lý, vận dụng được các kiến thức vào thực tiễn; vận dụng những kiến thức nhằm nâng cao khả năng chú ý, điều chỉnh ý thức và tự ý thức trong hoạt động thực tiễn; vận dụng những hiểu biết, những quy luật vào thực tiễn hoạt động học tập, nghiên cứu và cuộc sống; rèn luyện bước đầu kỹ năng ghi nhớ hiệu quả; định hướng đúng những giá trị cần thiết trong quá trình hoàn thiện nhân cách cá nhân trong giai đoạn hiện nay. 

    Sản phẩm cùng loại