Ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024 - 2027 giữa Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ với Tỉnh đoàn Bến Tre

Ngày đăng: 23/03/2024 - 10:03

Sáng 22/3/2024, tại tỉnh Bến Tre, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024 - 2027 với Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Bến Tre, đồng thời tham dự sinh hoạt chính trị của Tỉnh đoàn Bến Tre với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ” về nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng nội dung ấn phẩm Người trẻ có sợ trách nhiệm? do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu.

Chủ trì chương trình làm việc có các đồng chí: Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre; Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ; Phạm Vũ Phương Linh, Vụ trưởng - Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ; Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre.

Đại biểu tham dự chương trình ký kết phối hợp và sinh hoạt chính trị “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ”

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre; đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; cán bộ, đảng viên, thanh niên Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ; Ban Cố vấn Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre; đại diện Ban Thường vụ Đoàn Học viện Chính trị Khu vực II; đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Bến Tre cùng hơn 100 đoàn viên tiêu biểu của tỉnh.

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024 - 2027 với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre

Theo đó, nội dung ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024 - 2027 giữa Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ với Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Bến Tre bao gồm: tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá ấn phẩm của Nhà xuất bản thông qua phương thức đa dạng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động. Cụ thể, Chi nhánh Nhà xuất bản tại Cần Thơ phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến sách, tài liệu của Nhà xuất bản thông qua những hình thức phù hợp, hiệu quả, hướng đến đối tượng độc giả là cán bộ, đoàn viên và nhân dân; tổ chức các chương trình, hoạt động, sự kiện, tọa đàm, hội thảo… nhằm góp phần thực hiện chức năng nhiệm vụ của Nhà xuất bản như: tuyên truyền, phát hành sách, đa dạng hóa và mở rộng thị trường cho xuất bản phẩm của Nhà xuất bản.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với Nhà xuất bản trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách, tài liệu đến cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên của Tỉnh đoàn gắn với chương trình, hoạt động, sự kiện, tọa đàm, hội thảo…; tiếp nhận, phổ biến, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các ấn phẩm do Nhà xuất bản cung cấp, tổ chức sự kiện trong công tác hằng năm và theo từng giai đoạn; thống nhất với Nhà xuất bản về kế hoạch tuyên truyền trong năm tiếp theo vào quý IV hằng năm.

Dịp này, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ đã vận động, đóng góp kinh phí, bàn giao cho Tỉnh đoàn Bến Tre thực hiện 01 công trình Mái ấm yêu thương và trao tặng Quỹ Mái ấm 50 triệu đồng.

Tại chương trình sinh hoạt chính trị “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ”, đồng chí Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ báo cáo những nội dung cốt lõi trong tác phẩm Người trẻ có sợ trách nhiệm? (do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành), trong đó nổi bật là bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những nguyên nhân, biểu hiện của bệnh sợ trách nhiệm.

Các đại biểu cũng được nghe phát biểu tham luận của các sở, ban, ngành, đoàn thể về nhiều chủ đề như: “Phòng ngừa, khắc phục bệnh sợ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn hiện nay”; “Trách nhiệm lớn nhất của một người đảng viên trẻ”; “Thực tiễn việc thực hiện trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, xã hội, gia đình và bản thân dưới góc nhìn quản lý nhà nước”…

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Buổi sinh hoạt chính trị nhằm nghiên cứu, quán triệt, làm rõ hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, từ đó xây dựng mục tiêu hành động, phát huy sức trẻ, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời tuyên truyền sâu rộng tác phẩm Người trẻ có sợ trách nhiệm? do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả