Lịch sử truyền thống cách mạng xã Đak Trôi (1945 - 2020)

Lịch sử truyền thống cách mạng xã Đak Trôi (1945 - 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Số trang: 384 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 10/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đak Trôi là xã nằm ở phía đông sông Ayun của huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, có vị trí chiến lược về quốc phòng cũng như kinh tế. Trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân các dân tộc Đak Trôi đã vượt mọi gian khổ, hy sinh, đoàn kết cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chiến đấu góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang, giành lại độc lập, thống nhất Tổ quốc. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm, Đảng bộ và nhân dân Đak Trôi đã đạt được nhiều thành quả to lớn, đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển bền vững.

  Cuốn sách Lịch sử truyền thống cách mạng xã Đak Trôi (1945-2020) khái quát đặc điểm tự nhiên, dân cư, văn hóa - xã hội của xã Đak Trôi, ghi lại những chặng đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ nhưng cũng vô cùng vẻ vang của nhân dân các dân tộc Đak Trôi, từ tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng quê hương, cũng như trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những bài học kinh nghiệm quý của Đảng bộ và nhân dân xã Đak Trôi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trên địa bàn xã được tổng kết trong cuốn sách là cơ sở vững chắc để Đảng bộ và nhân dân Đak Trôi tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Đak Trôi, phát huy truyền thống vẻ vang, từng bước vươn lên, cùng với nhân dân cả nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo đường lối của Đảng. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ