Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam

Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam
Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
Số trang: 256 trang
Giá tiền: 144.000 đ
Xuất bản: Quý IV/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu một số mô hình phát triển văn hóa đọc tiêu biểu ở Việt Nam trong những năm vừa qua. Đó là những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả mà các thư viện, tổ chức, cá nhân, dòng họ ở nhiều địa phương trên cả nước triển khai, tạo ra môi trường đọc thân thiện, tiện ích, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người dân ở cơ sở, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, có cơ hội học tập suốt đời, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu góp phần tạo lập và xây dựng thói quen đọc sách; nâng cao vốn tri thức, hiểu biết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
  Giá tiền: 274.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ