Loading...

Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • hoi dap ve chu nghia 311Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện chủ nghĩa xã hội khoa học

  Số trang: 180 trang

  Giá tiền: 36.000 đ

  Xuất bản: Tháng 9 - 2016

  Cuốn sách được trình bày dưới dạng 70 câu hỏi - đáp về những nội dung chung, cơ bản của môn học, được phân theo 9 chuyên đề sau: Chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và ý nghĩa thời đại; Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Quan hệ giai cấp và liên minh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nguồn lực con người trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chủ nghĩa xã hội hiện thực và các mô hình chủ nghĩa xã hội trên thế giới hiện nay.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Việt (Chủ biên)
  Giá tiền: 210.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Minh Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Thái – TS. Phạm Hồng Qúy
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ