Loading...

Hội đàm với Nhà xuất bản Phụ nữ về việc phối hợp tổ chức xuất bản sách

Ngày đăng: 09/10/2018 - 10:10

Ngày 8-10-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi Hội đàm với Nhà xuất bản Phụ nữ về việc phối hợp tổ chức xuất bản sách.

Toàn cảnh buổi Hội đàm.

Tham dự buổi Hội đàm, về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Phụ nữ do đồng chí Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng Biên tập làm trưởng đoàn.

Tại Hội đàm, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần giao lưu, học hỏi, chủ động trao đổi và phối hợp hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác xuất bản của Nhà xuất bản Phụ nữ.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn buổi Hội đàm diễn ra thiết thực, hiệu quả, là nền tảng cơ sở cho việc phối hợp tổ chức xuất bản sách giữa hai nhà xuất bản trong tương lai.

Đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Phụ nữ đã có những trao đổi khái quát về hoàn cảnh ra đời, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của nhà xuất bản.

Đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Phụ nữ đã có những trao đổi khái quát về hoàn cảnh ra đời, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của nhà xuất bản. Những chia sẻ tâm huyết, cụ thể về thực tiễn thực hiện công tác xuất bản phẩm, về công tác biên tập, chế bản, in và phát hành, truyền thông, về các đề án thực hiện tủ sách xã, phường, thị trấn, v.v… chính là nguồn tài liệu quý, đúc kết kinh nghiệm hoạt động của hai nhà xuất bản.

Thông qua buổi Hội đàm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Phụ nữ sẽ đẩy mạnh thực hiện các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả, tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác biên tập, xuất bản sách in truyền thống và xuất bản điện tử phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nhu cầu của độc giả.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng kỷ niệm chương cho đồng chí Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ.

Nhà xuất bản Phụ nữ tặng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhiều đầu sách quý.

Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Phụ nữ chụp ảnh lưu niệm.

Bình luận