Lãnh đạo Nhà xuất bản trao tặng sách đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư

Ngày đăng: 25/04/2024 - 16:04

Sáng 25/4/2024, tại Hà Nội, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư cuốn sách Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng và một số ấn phẩm mới xuất bản của Nhà xuất bản.

Cuốn sách “Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng” của đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư

Cuốn sách Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng tập hợp trên 70 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng trong quá trình đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối của Đảng; Phần thứ hai: Dấu ấn công tác Kiểm tra Đảng; Phần thứ ba: Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư cuốn sách “Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng”

Trao tặng sách đồng chí Trần Quốc Vượng, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, cuốn sách Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng là ấn phẩm có ý nghĩa trong việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời góp phần khẳng định sự quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản nhấn mạnh, cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu có giá trị, là tư liệu hữu ích đối với cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản trao tặng đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư  cuốn sách “Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm làm chủ biên.

Nhân dịp này, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm trao tặng đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư hai ấn phẩm mới xuất bản của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngChuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản làm chủ biên.

Đón nhận cuốn sách Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sự dày công, nghiêm túc, khoa học của cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản trong quá trình biên tập, xuất bản cuốn sách, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã trao tặng hai ấn phẩm mới hữu ích, có giá trị và rất trân quý. Nguyên Thường trực Ban Bí thư mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục nỗ lực, thực hiện có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành xuất bản.

Bình luận