Loading...

Luật Kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)

Luật Kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 96 trang
Giá tiền: 23.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành (được ban hành năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019) gồm 9 chương, 129 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019. Luật này quy định tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí - PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến - TS. Nguyễn Thị Dung (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Đặng Minh Tuấn - Vũ Công Giao - Đoàn Đức Lương - Lê Thị Nga (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ