Loading...

Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)

Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 236 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành (được ban hành năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) gồm 6 phần, 18 chương, 222 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019. Luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí - PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến - TS. Nguyễn Thị Dung (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Đặng Minh Tuấn - Vũ Công Giao - Đoàn Đức Lương - Lê Thị Nga (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ